Ventilationstjänst Norden

Vi är ett företag som utför alla typer av hantverksarbeten. Vi har lång erfarenhet inom främst ventilationsrengöring, installation av kaminer och skorstensrenovering. Vårt motto är att kunderna skall få ett tryggare hem med sundare inomhusmiljö.

Vi har även anställda ventilationstekniker som specifikt ska arbeta med rengöring utav imkanal och frånluftsventilation för att kunna ge en så hög standard som möjligt. Ventilationstjänst Norden utför dessa tjänster över hela Sverige och säkerställer kvalitén enligt rekommendationer från MSB. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Rengöring av frånluft

Rengöring av frånluft

En undermålig ventilation kan medföra allvarliga hälsoproblem såsom allergier, huvudvärk samt mögelproblem.

Rengöring av imkanal

Rengöring av imkanal

Nästan hälften av alla bränder startar vid spisen. Därför är det viktigt med Regelbunden rengöring utav imkanal (spisfläkt) för att minska risken.

Prislista

Prislista

Skorstenen är hjärtat i ditt hus och ska vara fullgod i sin funktionalitet för att kunna evakuera rökgaser från eldstäder samt luft från ventilationen.