Vanliga frågor

Varför är det viktigt att jag rengör IM-kanalen över spisfläkten?
Regelbunden rengöring av ventilationen minskar risken för brand i exempelvis imkanalen (spisfläkt), vilket idag är den vanligaste brandorsaken i svenska hem. Sotningen är en billig försäkring för dig att förhindra brandspridning. Upptäcker man fel och brister på ett tidigt stadium är det både billigare och lättare att åtgärda problemen.
Sotning har både en ekonomisk och miljöfördel, en ren panna avger tex ut mindre miljöpåverkande utsläpp och drar betydligt mindre bränsle.

Räddningsnämnden i din kommun ansvarar för att sotningen utförs.

Av vilken anledning rensar man ventilationen i badrum?
En undermålig ventilation kan medföra allvarliga hälsoproblem såsom allergier, huvudvärk samt mögelproblem.
Kontaminerade ventilationskanaler och fläktar leder till en försämrad inomhusmiljö och högre driftskostnader.
Din fastighet kan också drabbas av fuktskador i badrum och tvättstuga pga undermålig luftväxling.

Hur vet jag om jag behöver renovera min skorsten?
Det är en svår fråga för dig som fastighetsägare, det bästa alternativet är att du utför sotning eller statuskontroll regelbundet av dina rökkanaler. Sotarna är kunniga på att kunna fastställa brister i din skorsten.
Vart 8:e år skall den kommunala sotaren komma till er för att utföra en såkallad brandskyddskontroll,

Skorstenen är hjärtat i ditt hus och ska vara fullgod i sin funktionalitet för att kunna evakuera rökgaser från eldstäder samt luft från ventilationen.
Det är också viktigt att skorstenen är i såpass gott skick att den klarar av de påfrestningar som den ständigt utsätts för, som tex regn, snö kyla m.m.
Skorstenen skall vara i en sådan kondition att den skall kunna uthärda en skorstensbrand från eldstaden, men även från imkanalen som idag ofta är sammankopplad med våra spisfläktar.

Hur upptäcker ni brister i mina im/rökkanaler?
Det enda riktigt säkra sättet för att avgöra om en kanal håller tätt, är genom att provtrycka den, då hittar man de sprickor som uppkommit genom yttre slitage och användning.
Det vanligaste misstaget är man faller in i en falsk trygghet då man själv inte kan se sättningssprickor etc på/i din skorsten, sotarna hittar alldeles för ofta eldstäder och rökkanaler som inte uppfyller befintliga kraven för eldning

Tar ni bara frånluftsventilationen i våtutrymmen?
Nej. Vi tar all frånluftsventilation i hela fastigheten. Frånluftsventilation förknippas ofta med våtutrymmen men kan sitta på andra ställen i huset, t ex källare, sovrum, garderober, vardagsrum, etc.

Min skorsten ovan tak börjar se dålig ut, måste jag mura om hela?
Nej inte alltid, ofta finns det andra lösningar såsom stabilisering + inplåtning, fogning mm.
Fråga våra duktiga tekniker på plats så hjälper dem dig gärna.

På ena hörnan av min skorsten har det lossnat stora bitar tegel, varför?
Har ni ingen oljepanna nu har ni troligtvis haft en tidigare som gjort att kondens har krupit in i fogar och tegel. När kondensen fryser till is på vintern blir det en frostsprängning som gör att bruk och tegel lossnar från skorstenen.
Därför är det viktigt att hålla skorstenen fri från kondens.

Gå till toppen